உங்கள் ஜாதகம் PDF-வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்ய!

5/5 - (1 vote)

உங்கள் ஜாதகம் PDF-வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்ய! Download your Horoscope in PDF-Format. உங்கள் ஜாதகம் உங்கள் கையில் அதுவும் நம் தமில் மொழியில் எடுத்து தரப்படும்

What we need: Enter your Date of Birth, Name and Place to get Free Tamil Horoscope online.

What you get: 100% free preview and summary.

Complete & Comprehensive Horoscope in Tamil

உங்கள் பெயர், முகவரி, மொபைல் எண்ணை   பதிவு செய்யுங்கள் , உங்கள் ஜாதகம் நீங்கள் கொடுக்கும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு PDF வடிவில் அனுப்ப படும்.

  • வேலை நாட்கள் : திங்கள் முதல் வெள்ளி வரையிலான
  • நேரம் : காலை 9:30 AM மணி முதல் 5.00 PM மாலை மணி வரை

ஒரு பக்கம் ஜாதக தகவலுக்கு ரூ.20/- செலுத்தவும் . (இதில் பிறந்த லக்கனம், பிறந்த ராசி ,நட்சத்திரம் , நட்சத்திரம் பாதம், ராசி அதிபதி ,லக்கனாதிபதி ,திதி ,கரணம் , நித்திய யோகம் , இந்திய ஜோதிடப்படி  ராசி கட்டம் முதலியவை கிடைக்கும் .)

30 முதல் 35 பக்கம் வரை ஜாதக தகவலுக்கு ரூ.130/- செலுத்தவும்.(இதில் மேற்கண்ட அனைத்து தகவலும்  இருக்கும்  அது மட்டும் இன்றி உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை நீங்கள் இதில் பெறலாம். உதாரணம் : நட்சத்திர பலன் ,செல்வம் ,கல்வி ,மண வாழ்க்கை ,நிதி , முன்னேற்றம் , பாக்கியம் )

இந்த ஜாதகத்தில் ஏதேனும் தவறுகள் இருந்தால் அதற்க்கு நான் எந்த விதத்திலும் பொறுப்பாக மேட்டேன் , ஏனெனில் இந்த ஜாதகம் கணினி மென்பொருளால் உருவாக்கப்பட்டவை. இதில் 99.00% தவறுகள் ஏதும் வர வாய்ப்பு இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

The details you provide should be correct and you will be charged only if the details are correct. If there are any mistakes then correct them and pay for the same.

If you find any errors after payment, the payment will not be refunded for any reason. Pstm format

In this detailed life report you can know everything about your life like education, marriage, financial status etc. This section gives your overall Life Predictions. Also Current Year Predictions, Mangal Dosha Analysis, Sade Sati Analysis, Vimshottari Dasha Details and Its Benefits, Transit Predictions of Planets, Red Book Kitab) predictions, Vedic and Red Book remedies in this area.

Horoscopes are predicted and written accurately according to Vakya and Trikanitha method through Panchangam calculated by Siddhas. (Note: This is not a computer horoscope).

Note: Latitude and Longitude will be Automatically filled when you choose the Place! Of your place is not listed, enter the details.

Leave a Comment