12 ராசிகள் (Rasis) மற்றும் 27 நட்சத்திரங்களின் (Nakshatras) நற்பண்புகள் என்ன!

Rate this post

12 ராசிகள் மற்றும் 27 நட்சத்திரங்களின் நற்பண்புகள் என்ன! virtues of 12 Rasis and 27 Nakshatras!

12 ராசிகளின் பட்டியல்:

1. மேஷம் – செவ்வாய்

2.ரிஷபம் – சுக்கிரன்

3.மிதுனம்  – புதன்

4.கடகம்  – சந்திரன்

5.சிம்மம் – சூரியன்

6.கன்னி  – புதன்

7.துலாம்  – சுக்கிரன்

8.விருச்சிகம் – செவ்வாய்

9.தனுசு  – குரு

10.மகரம் – சனி

11.கும்பம் – சனி

12.மீனம் – குரு

27 நட்சத்திரங்களையும் மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம்.

இதோ தேவ கணம், மனுஷகணம் மற்றும் ராஜஸ கணம்

தேவகண நட்சத்திரங்கள் :

இந்த ஒன்பதும்தேவ கண நட்சத்திரங்கள்

1) அஸ்வினி

2) மிருகசீரிடம்

3) புனர்பூசம்    

4) பூசம்

5) அஸ்தம்

6)சுவாதி

7) அனுஷம்

8) திருவோணம்

9) ரேவதி

மனுஷ கண நட்சத்திரங்கள் :

இந்த ஒன்பதும் மனுஷ கண நட்சத்திரங்கள்.

1) பரணி

2) ரோகிணி

3) திருவாதிரை

4) பூரம்

5) உத்திரம்

6) பூராடம்

7) உத்திராடம்

8) பூரட்டாதி

9) உத்திரட்டாதி.

ராஜஸ கண நட்சத்திரங்கள் :

இந்த ஒன்பதும் ராஜஸ கண நட்சத்திரங்கள்.

1) கிருத்திகை

2) ஆயில்யம்

3) மகம்

4) சித்திரை

5) விசாகம்

6) கேட்டை

7) மூலம்

8) அவிட்டம்

9) சதயம்

ராசிகள், கடவுள் மற்றும் அதன் பண்புகள்:

ஒவ்வொரு இ-ராசி மண்டலமும் மிகவும் தனித்துவம் வாய்ந்தவை. அதன் சிறப்பம்சங்களை பட்டியலாக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேஷம் : செவ்வாய்

மேஷராசி மண்டலமானது ஜீரண மண்டலத்தின் ஆதாரமாகும்.

1.  துணிச்சல்  (Courage)

2.  தேசநலன் (Citizenship)

3.  நிறைவேற்றுதல் (Chivalry)

4.  வைராக்கியம்  (Assertiveness)

5.  கீழ்படிதல்  (Obedience)

6.  வெளிப்படையாக  (Openness)

7.  ஒழுங்குமுறை  (Order)

8.  ஏற்றுக்கொள்ளுதல் (Acceptance)

9.  ஆன்மிகம்  (Spirituality)

ரிஷபம்: சுக்கிரன்

ரிஷபராசி மண்டலமானது சிறுநீரக மண்டலத்தின் ஆதாரமாகும்.

1.  பெருந்தன்மை (Endurance)

2.  இரக்கம் (Compassion)

3.  காரணம் அறிதல் (Consideration)

4.  அக்கறையுடன்  (Mindfulness)

5.  கருணை  (Mercy)

6.  பண்புடைமை (Piety)

7.  அஹிம்சை  (Non violence)

8.  துணையாக  (Subsidiarity)

9.  சகிப்புத்தன்மை (Tolerance)

மிதுனம் : புதன்

மிதுனராசி மண்டலமானது நரம்பு மண்டலத்தின் ஆதாரமாகும்.

1.  ஆர்வம் (Curiosity)

2.  வளைந்து கொடுத்தல்  (Flexibility)

3.  நகைச்சுவை (Humor)

4.  படைப்பிக்கும் கலை  (Inventiveness)

5.  வழிமுறை  (Logic)

6.  எழுத்து கற்க பிரியம் (Philomathy)

7.  காரணம்  (Reason)

8.  தந்திரமாக  (Tactfulness)

9.  புரிந்து கொள்ளுதல்  (Understanding)

கடகம் : சந்திரன்

கடக ராசி மண்டலமானது ஐம்புலன் மண்டலத்தின் ஆதாரமாகும்.

1. பிறர் நலம் பேணுதல் ( Altruism )

2. நன்மை செய்ய விரும்புதல் (Benevolence)

3.  அறம் (Charity)

4.  உதவுகின்ற  (Helpfulness)

5.  தயாராக  இருப்பது  (Readiness)

6.  ஞாபகம் வைத்தல்  (Remembrance)

7.  தொண்டு செய்தல்  (Service)

8.  ஞாபகசக்தி  (Tenacity)

9.  மன்னித்தல்  (Forgiveness)

சிம்மம் : சூரியன்

சிம்மராசி மண்டலமானது தசை மண்டலத்தின் ஆதாரமாகும்.

1.  வாக்குறுதி  (Commitment)

2.  ஒத்துழைப்பு  (Cooperativeness)

3.  சுதந்திரம்  (Freedom)

4.  ஒருங்கிணைத்தல்  (Integrity)

5.  பொறுப்பு (Responsibility)

6.  ஒற்றுமை  (Unity)

7.  தயாள குணம் (Generosity)

8.  இனிமை  (Kindness)

9.  பகிர்ந்து கொள்ளுதல்  (Sharing)

கன்னி : புதன்

கன்னிராசி மண்டலமானது தோல் மண்டலத்தின் ஆதாரமாகும்.

1.  சுத்தமாயிருத்தல்  (Cleanliness)

2.  அருள் (Charisma)

3.  தனித்திருத்தல்  (Detachment)

4.  சுதந்திரமான நிலை (Independent)

5.  தனிநபர் உரிமை (Individualism)

6.  தூய்மை  (Purity)

7.  உண்மையாக  (Sincerity)

8.  ஸ்திரத்தன்மை  (Stability)

9.  நல்ஒழுக்கம்  (Virtue ethics)

துலாம் : சுக்கிரன்

துலாராசி மண்டலமானது சுவாச மண்டலத்தின் ஆதாரமாகும்.

1.  சமநிலை காத்தல் (Balance)

2.  பாரபட்சமின்மை (Candor)

3.  மனஉணர்வு (Conscientiousness)

4.  உள்ளத்தின் சமநிலை  (Equanimity)

5.  நியாயம் (Fairness)

6.  நடுநிலையாக  (Impartiality)

7.  நீதி (Justice)

8.  நன்னெறி  (Morality)

9.  நேர்மை  (Honesty)

விருச்சிகம் : செவ்வாய்

விருச்சிகராசி மண்டலமானது நிணநீர்  மண்டலத்தின் ஆதாரமாகும்.

1.  கவனமாக இருத்தல்(Attention)

2.  விழிப்புணர்வுடன் இருத்தல் (Awareness)

3.  எச்சரிக்கையாக இருத்தல் (Cautiousness)

4.  சீரிய யோசனை (Consideration)

5.  பகுத்தரிதல்  (Discernment)

6.  உள் உணர்வு  (Intuition)

7.  சிந்தனைமிகுந்த  (Thoughtfulness)

8.  கண்காணிப்பு  (Vigilence)

9.  அறிவுநுட்பம் (Wisdom)

தனுசு : குரு

தனுசு ராசி மண்டலமானது எலும்பு மண்டலத்தின் ஆதாரமாகும்.

1.  லட்சியம்  (Ambition)

2.  திடமான நோக்கம்  (Determination)

3.  உழைப்பை நேசிப்பது  (Diligence)

4.  நம்பிக்கையுடன்  (Faithfulness)

5.  விடாமுயற்சி  (Persistence)

6.  சாத்தியமாகின்ற  (Potential)

7.  நம்பிக்கைக்குரிய  (Trustworthiness)

8.  உறுதி (Confidence)

9.  ஊக்கத்துடன் முயற்சி (Perseverance)

 மகரம்: சனி

மகரராசி மண்டலமானது நாளமுள்ள சுரப்பி மண்டலத்தின் ஆதாரமாகும்.

1.  கண்ணியம்  (Diginity)

2.  சாந்த குணம் (Gentleness)

3.  அடக்கம்  (Moderation)

4.  அமைதி (Peacefulness)

5.  சாதுவான  (Meekness)

6.  மீளும் தன்மை  (Resilience)

7.  மௌனம் (Silence)

8.  பொறுமை (Patience)

9.  செழுமை  (Wealth)

கும்பம் : சனி

கும்பராசி மண்டலமானது நாளமிள்ளா சுரப்பி மண்டலத்தின் ஆதாரமாகும்.

1.  சுய அதிகாரம் (Autonomy)

2.  திருப்தி (Contentment)

3.  மரியாதை (Honor)

4.  மதிப்புமிக்க  (Respectfulness)

5.  கட்டுப்படுத்துதல்  (Restraint)

6.  பொது கட்டுப்பாடு  (Solidarity)

7.  புலனடக்கம்  (Chasity)

8.  தற்சார்பு  (Self Reliance)

9.  சுயமரியாதை  (Self-Respect)

 மீனம் : குரு

மீனராசி மண்டலமானது இரத்த ஒட்ட மண்டலத்தின் ஆதாரமாகும்.    

1. ஞானம் (Knowledge)

2.  சார்ந்திருத்தல்  (Dependability)

3.  முன்னறிவு  (Foresight)

4.  நற்குணம் (Goodness)

5.  விருந்தோம்பல் (Hospitality)

6.  உருவாக்கும் கலை (Creativity)

7.  நேர்மறை சிந்தனை  (Optimism)

8.  முன்யோசனை  (Prudence)

9.  சந்தோஷம்  (Happiness)

Leave a Comment